TEXT TO SPEECH ANDROID – CHUYỂN VĂN BẢN THÀNH GIỌNG NÓI

Text to Speech trong android.

 

Trong bài học này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về thư viện text to speech trong android hỗ trợ trong việc chuyển từ văn bản thành giọng nói. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi lập trình các app về phát âm, từ điển…

Text to speech được đưa vào android từ API 21. Nên để lập trình với Text to speech chúng ta phải tạo project với API thấp nhất là 21.

Đầu tiên chúng ta tạo một project mới. Ở đây mình tạo một project là Devpro_TexttoSpeech với activity dang empty activity và giới hạn API thấp nhất là 21.

1

 

 

Tiếp theo khi đã tạo xong project chúng ta xây dựng giao diện tại activity_main.xml gồm các RadioButton để tích chọn ngôn ngữ đọc từ văn bản. Một EditText để nhập văn bản cần đọc và một Button để bắt sự kiện đọc văn bản.

 

Chuyển sang MainActivity.java ta code chức năng đọc văn bản.

Đầu tiên chúng ta gán ID cho các button, edittext trên activity_main.xml

Đầu tiên chúng ta cần nhận diện ngôn ngữ để đọc văn bản khi tích chọn vào RadioButton. Ở đây chúng ta có 2 RadioButton để chọn 2 ngôn ngữ là ENGLIST và FRANCE. Hiện tại ở API 23 các địa phương sau được hỗ trợ:

 • en_US
 • de_DE
 • fr
 • es_ES
 • de
 • en
 • it_IT
 • it
 • en_GB
 • es
 • fr_FR

Tiếp theo ta viết ra hàm kiểm tra các ngôn ngữ được hỗ trợ. Ta đặt một biến boolean là ready ở dạng toàn cục để kiểm tra và phân tích các trường hợp sảy ra khi chọn ngôn ngữ. Khi phát hiện ngôn ngữ được hỗ trợ thì boolean – true. Ngược lại các trường hợp khác là false. Và đưa ra các thông báo tương ứng.

Tiếp theo ta khai báo biến TextToSpeech dạng toàn cục và gọi sự kiện kiểm tra ngôn ngữ setTextToSpeechLanguage() khi thay đổi lựa chọn ngôn ngữ trên RadioButton. (Ở trong hàm onCreate)

Tiếp theo chúng ta gán sự kiện cho Button đọc văn bản:

 

speakOut là hàm chúng ta sẽ gọi để đọc văn bản.

Vậy là xong. Đây là toàn bộ code ở MainActivity.java:

Chúng ta Run app để kiểm tra kết quả. Nhớ rằng bạn phải run app ở máy ảo android 5.0 trở lên (API 21).

2

 

Như vậy mình đã giới thiệu cơ bản về Android Text to speech – đổi văn bản thành giọng nói trong android. Nếu các bạn muốn biết thêm các kỹ thuật khác về android, các bạn có thể tham khảo thêm các khóa học android tại đây.
Các bạn có thể tải source code tại đây
Chúc các bạn thành công.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *