Giới thiệu

Giới thiệu về DevPro

Công ty CP DevPro Việt Nam – Đào tạo và phát triển công nghệ được thành lập từ tháng 3/2015. Mục đích đào tạo và phát triển phần mềm trên di động các nền tảng Android, iOS, Windown Phone và Unity. Ngoài ra công ty cũng đào tạo và phát triển các phần mềm trên nền .NET, PHP và Java. Hoạt động đào tạo chính thức bắt đầu vào tháng 3/2015 với mục tiêu trở thành một công ty đào tạo làm sản phẩm hàng đầu Việt Nam.
Tầm nhìn năm 2020
Luôn đi đầu và tiếp nhận các công nghệ mới nhất đặc biệt là mảng Mobile, Internet of Things.Sứ mệnh
Sứ mệnh của DevPro là luôn giúp đỡ đào tạo các bạn lập trình viên sẵn sàng muốn nâng cao giá trị cuộc sống với kho tri thức công nghệ về Mobile. Mặt khác DevPro tạo và duy trì nhiều ứng dụng hữu ích mang lại giá trị cho cộng đồng và xã hội.

Giá trị cốt lõi
Tiên phong – Sáng tạo – Trách nhiệm – Phát triển bền vững.

Khẩu hiệu hành động
Đạt đỉnh cao dựa vào tri thức (Excellence through Knowledge)

internet-of-things

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *