Fragment trong Android
Ở bài trước mình đã giới thiệu cho các bạn biết về Tabhost. Ở bài này mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn 1 khái niệm mới nữa đó là Fragment trong lập trình …
Tìm hiểu về intent trong Android
Chúng ta đã biết cách sử dụng các control trong Android để vẽ giao diện. Hôm nay mình sẽ giúp các bạn làm quen với Intent. Intent là hạt nhân trong Android, nó rất quan trọng. …
Hướng dẫn cài đặt Android SDK trên Eclipse
Download Eclipse tại link: http://www.eclipse.org/downloads/ Download SDK tool tại link: http:// developer.android.com/intl/vi/sdk/index.html#Other Cài đặt môi trường java JDK: Bước 1: Cài JDK: ở đây tôi cài đặt android SDK trên win 7/64 bit với các hệ …
Hướng dẫn tạo ListView trong Android
Trong lập trình Android, sẽ có lúc bạn cần hiển thị 1 danh sách các đối tượng nào đó, ví dụ danh sách các sinh viên, danh sách các mặt hàng…Việc dùng các View bình thường …