Hướng dẫn cài đặt Android SDK trên Eclipse
Download Eclipse tại link: http://www.eclipse.org/downloads/ Download SDK tool tại link: http:// developer.android.com/intl/vi/sdk/index.html#Other Cài đặt môi trường java JDK: Bước 1: Cài JDK: ở đây tôi cài đặt android SDK trên win 7/64 bit với các hệ …