Tìm hiểu Broadcast Receiver trong Android
Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về Broadcast Receiver trong Android. 1. Giới thiệu về Broadcast Receiver trong Android Broadcast Receiver là một trong các thành phần chính của android …