Sử dụng fonts trong Android
Ở bài hôm này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để có thể sử dụng nhiều loại font cho ứng dụng của mình trể nên đẹp và đỡ nhàm chán hơn. 1. Giới thiệu …