GridView trong Android
Ở những bài trước mình đã giới thiệu cho các bạn biết về ListView, hôm nay mình sẽ giới thiệu 1 control khá giống ListView đó là GridView trong lập trình Android. 1. Giới thiệu về …