Thêm Sửa Xóa item trong ListView
Thêm Sửa Xóa item trong ListView Thêm sửa xóa item listView trong android Ở bài trước mình đã giới thiệu với các bạn về một dạng control nâng cao trong android. ListView là một dạng control …
Hướng dẫn tạo ListView trong Android
Trong lập trình Android, sẽ có lúc bạn cần hiển thị 1 danh sách các đối tượng nào đó, ví dụ danh sách các sinh viên, danh sách các mặt hàng…Việc dùng các View bình thường …