Đọc ghi dữ liệu trong Android
Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn lưu trạng thái bằng sharedpreferences, nhưng trong 1 số trường hợp cần lưu dữ liệu phức tạp thì không thể dùng sharedpreferences được. Bài này mình sẽ …