Hướng dẫn SearchView trong android
Chào các bạn, trong bài này mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn cách thêm chức năng search khi các bạn muốn tìm kiếm một item trong ListView, chúng ta sẽ sử dụng SearchView. …