Toolbar trong Android
Ở bài trước mình có hướng dẫn các bạn về Actionbar, nhưng xu hướng hiện nay mọi người bắt đầu chuyển sang sử dụng 1 controll mới chỉnh sửa dễ và được phép tùy biến nhiều …