ViewPager trong Android
ViewPage trong Android – ViewPager là một đối tượng khá giống như Slide trình diễn của MS PowerPoint. – ViewPager có thể trượt chuyển đổi giữa các giao diện một cách nhẹ nhàng và khá mượt, …