Webview trong Android
Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng WebView trong Android. 1. Giới thiệu Webview trong Android Một WebView là một thành phần giao diện người dùng Android dùng để hiển thị …